Lahden Mestarikillan jäsenesittelyt 12.6.2020

Aloitamme killan jäsenesittelyt Kirsi Vahterasta. Olen pyytänyt häneltä vapaamuotoisen henkilökohtaisen kertomuksen kuvien kera liitettäväksi nettisivuillemme.

Kirsin opinnot ovat laaja-alaiset käsittäen Tuotemuotoilun erikoisammattitutkinnon, Taiteen pedagogisia erikoistumisopintoja, Seppäkisällin ammattitutkinnon sekä Seppämestarin erikoisammattitutkinnon, Metalliartesaanin tutkinnon. Tässä vain osa maininnat hänen opinnoistaan.

Työhistoriaa, näyttelyjä, messuilla mukana oloa, palkintoja ja stipendejä on plakkarissa kohta 20 vuoden ajalta, joten monessa on Kirsi mukana ollut vuosien saatossa.

Tutustukaa mielenkiintoiseen tarinaan sekä yrityksen nettisivuihin. Kun kiinnostutte jostakin esineestä tai korusta, voitte ottaa Kirsiin suoraan yhteyttä.

t. Oltermanni
 
 
Olen lahtelainen seppämestari ja muotoilija. Työssäni hyödynnän raudan olemusta ja vahvaa luonnetta ilmaisun välineenä. Työskentelen pääosin perinteisin taontamenetelmin mutta käytän myös moderneja metallintyöstömenetelmiä. Perinteiset tekniikat ja työvälineet ovat lähimpänä sydäntäni niiden pitkän historian ja mytologiaan kietoutuneen tarinallisuuden vuoksi. Aikanaan tulta hallitseva nokikasvoinen henkilö oli se, joka pelasti tilanteissa joissa työkalut tarvitsivat korjaamista tai huono hammas poistamista. Nykyään sepän työ ja asiakkaiden tarpeet ovat hieman toisenlaisia.
 
 
 
 
Vuosien saatossa Kalevala ja suomalainen mytologia ovat muodostuneet yhä merkittävämmiksi osiksi työskentelyäni. Sepän työ on hyvin monipuolinen ja perinteinen elämäntapa. Tilaustöiden ohella pyrin keskittymään luovaan työskentelyyn raudan ja metalliveistosten rouhealla äänellä. Koen tärkeäksi tuoda esille taontakulttuuria ja käsityöläisten valmistamaa teknisesti laadukasta taidetta sekä ylläpitäää osaltani katoavaa perinnekäsityöläisten ammattitaitoa. Metallin työstäminen takomalla on elämyksellistä ja alkuvoimaista. Rakkauteni sepäntyöhön on tuonut minut kauas. Työ on tarjonnut haasteita ja  innostanut kehittämään osaamistani myös taideopetuksen ja muotoilun puolella.
 
Haluan nostaa esille suomalaisen ihmisen sekä metsät haltioineen ja henkineen. Pyhyyden läsnäolon joka hetkessä. Erityisesti hän nostaa esiin vahvan naisen, joka kannatteli voimallaan yhteisöä, teki ruumiillista työtä ja kohtasi ne valtavat surut ja vastoinkäymiset, joihin miehillä ei ollut voimaa. Naiset torjuivat pimeyttä. He olivat läsnä elämän alkamisen ja päättymisen hetkinä. He hoivasivat perhettä ja työskentelivät sitkeästi rinta rinnan miesten kanssa elannon hankkimiseksi perheelle. Heidän arvonsa yhteiskunnassa oli kiistaton, vailla keinotekoista tasa-arvoisuuden leimaa.
 
 
" Suomalaiset miehet; laulajat ja tietäjät. Sanan mahdin joka on miekkaakin suurempi. Rouheuden, epätäydellisyyden ja pyrkimyksen ylväyteen. Koettelemuksen ja kärsimyksen pojasta mieheksi kasvamisen tiellä.   Metsät haltioineen ja henkineen. Pyhyyden läsnäolon jokaisessa hetkessä. Arvostuksen luontoa ja kaikkea elävää kohtaan. Uhrilahjat ja nöyryyden jolla luonto ja sen voima kohdattiin jokaisena päivänä. Kiitollisuuden ja kunnioituksen. "
 
 
Muinoin tieto siirtyi eteenpäin opettamisen, runonlaulajien ja tarinoiden keinoin. Toivon voivani teoksillani tarjota jotakin samankaltaista: herättää taiteen keinoin näkemään lämmön ja vahvuuden juurissamme. Herättää tarinat eloon. Koskettaa sitä uinuvaa arvostusta omaa perintöämme kohtaan.

Olen miettinyt tuota suhdettani rautaan ja sitä miten sen työstäminen on muovautunut merkittävimmäksi ilmaisukeinokseni. Ennen kuin löysin raudan maalasin paljon mutta nykyään siveltmet tuntuvat vierailta ja maalien kanssa työskentely kömpelöltä. Raudassa ja tulessa on jotakin alkuvoimaista- mutta onhan se tällaiselle Kalevalasta lumoutuneelle ehkä tyypillistä, edustaahan seppäjumala yhtä merkittävimmistä hahmoista kansamme mytologiassa.
 
Mestaritutkinnon suoritin 2012. Halusin tutkinnon kautta ylläpitää perinteitä ja taata asiakkailleni kokemuksen siitä että he saavat parasta mahdollista laatua tilatessaan töitä pajaltani. Tein mestaritutkintoni etätyöt samalla kun odotin toista lastani. Mestaritutkinnon varsinaisen näyttötyön ja hitsausnäytöt suoritin 2,5 kk ikäisen vauvan kanssa jota imetin työskentelyn lomassa. Prosessi oli rankka mutta itselleni yksi merkityksellisimmistä saavutuksisitani. Olen aina ollut työskentelyssäni tavoitteellinen ja janonnut syvempää osaamista sekä ymmärrystä materiaalista jonka kanssa toimin päivittäin. Uskon vahvasti mestaritutkinnon arvoon ja sen takaamaan lupaukseen laadusta ja osaamisesta.
--
Ystävällisin terveisin,
Seppämestari, muotoilija
Kirsi Vahtera - Routa Design

050 342 9648

info@routadesign.com

Routa Design Oy

www.routadesign.com 
 
 
 

 Lahden Mestarikilta ry