Lahden Mestarikilta on perustettu 1957.

Toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää korkeaa ammattitaitoa, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Killan asioista päätetään yleisissä syys- ja kevätkokouksissa.

Kilta vaalii vanhoja ammattiperinteitä eli oppipoika -, kisälli- ja mestariperinteitä. Pitää yhteyttä muihin mestarikiltoihin ja mestarikiltaneuvostoon, sekä yrittäjiin ja osallistuu niiden järjestämiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin. Kilta järjestää vapaa-ajantoimintaa.
Killan jäseneksi voi liittyä mestarintutkinnon tai kisällintutkinnon suorittanut henkilö. Jäsenet hyväksyy Lahden Mestarikillan hallitus. Tarvittaessa järjestetään mestari- ja kisällinkirjojen jakotilaisuuksia.
 

Lahden Mestarikilta ry